ලිපි

සම්මා සම්බුද්ධෝ සම්බුදු ගුනය.

෴. සො භගවා ඉතිපි සම්මා සම්බුද්ධෝ .෴ නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස “සම්මා සම්බුද්ධ සද්ධම්මසම්මා සම්බුද්ධ දේශනාසම්මා සම්බුද්ධ ඤ්යෙයස්සසම්මා සම්බුද්ධ තේ නමො” 🌺 ෴….🏵️….෴🌺 ෴. අවබෝධ කලයුතු උතුම්ම දේ වන අපහසුම දේ වන ශ්‍රී සද්ධර්මය ස්වම්භුජ්ඤාණයෙන් මැනවින් අවබෝධ කල නිසාද.එසේම ඒ පරම අමා ශ්‍රී සද්ධර්මය දෙවියන් මිනිසුන් බඹුන් යනාදී කිසිවෙකුට නොහැකි අන්දමේ උත්තමණීය ලෙසද විශිෂ්ඨ ලෙසද… read more »

විජ්ජාචරණසම්පණ්ණෝ සම්බුදු ගුනය

෴ සො භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණසම්පණ්ණෝ ෴ නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස “විජ්ජාචරණ සම්පණ්නං – තිස්සෝ විජ්ජා පකාසිතොපඤ්ච විජ්‍ජා අට්ඨදස – චරණන්තං නමාමහං” 🌺 ෴….🏵️….෴🌺 ෴. අෂ්ඨ විද්‍යාවන්ගෙන් හා පසලොස් චරන ධර්මයන්ගෙන්ද යුක්ත වූ නිසා විජ්ජා චරන සම්පන්න වූ මාගේ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේට මාඟේ නමස්කාරයම වේවා ජීවිතයද පූජාවේවා. …෴🏵️🌷📿🌷🏵️෴…🙏🏵️🙌🏵️🙏 .🏵️ අර්ථ – මාඟේ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ සැබෑම… read more »

සුගත සම්බුදු ගුනය

෴. සො භගවා ඉතිපි සුගතො .෴ නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස “සුගතත්ථා සුගත්තත්ථා – සෝභනා යස්ස වා ගතීගතත්තා සුන්දරං ඨානං – සුගතෝ නාම තේ 🌺 ෴….🏵️….෴🌺 🏵️ අසූවක් අනු ව්‍යඤ්ජනයන්ගෙන් හා දෙතිසක් මහා පුරිස ලකුණින් විසිතුරු වූ ආරෝහ පරිණාහ සම්පන්න වූ කිසිවෙක්ට නොමැති අසමාන වූ දුටු හැම සිත නිවන සුන්දර රූපශ්‍රීයකින් බබලන්නාවූ නිසාද…..🏵️සුන්දර ගමන් ඇති නිසාද… 🏵️(හැම… read more »

ලෝකවිදූ සම්බුදු ගුනය

෴. සො භගවා ඉතිපි ලොකවිදූ .෴ “සත්තාවාසාදි සංකාතේ -කාම රූපාදි කේ කතාසංකාර සත්ත මෝකාස – ලෝකේ යෝ වේදිතං නමේ” අර්ථය – * ස්ඛන්ධ ලෝක.* ධාතු ලෝක.* ආයතන ලෝක.* අවකාස ලෝක. * සංස්කාර ලෝක.යනාදී කාම රූප අරූප භවත්‍රයම යෙහි සියලු ලෝ ධා පිළිබඳ වන සියල්ලම අතැඹුලක්. සේ දත් නිසා ලෝකවිදූ නමැති මා සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේට.මාඟේ නමස්කාරයද.මාඟේ ජීවිතයද.පූජාකරමී… read more »

බෙහෙත් පිදීමේ ආනිශංස දහය

භේසජ්ජං සුගතේ දත්වාසංඝේ ගණවරුත්තමේදනානිසංසේ අනුභෝමිකම්මානුච්ඡවිකේ මමආයුවා බලවා වීරෝ – වණ්ණවා යසවා සුඛීඅනුපද්දවෝ අනීතීච – හෝමි අපචිතෝ සදාන මේ පියවියෝගත්ථි – තස්ස නිස්සන්දතෝ  මම බුදුරජාණන් ප්‍රමුඛ මහා සංඝයා වහන්සේට අවශ්‍ය බෙහෙත් වර්ග පූජාකිරීමේ බලයෙන් ආනිශංස දහයක් භවයේදී ලැබූයෙමි. 1. දීර්ඝායු සම්පත් ලැබීම.2. ශරීර ශක්තිය ලැබීම.3. ධෛර්ය සම්පන්න පුද්ගලයෙක් වීම.4. පැහැපත් වර්ණයකින් යුක්ත වීම.5. යහපත් කීර්ති රාවයක්… read more »

අසුරයෝ

අසුර යන වචනයෙහි තේරුම (න + සුර = අසුර) සුර නොවන යන්නයි. එනම් දෙවියන් නොවන පිරිසක් යන්නයි. අසුරයන් පිළිබඳ කතා ප්‍රවෘත්තීන් සංස්කෘත සාහිත්‍යයේද එයි. අසුරයන් හා දෙවියන් අතර ඇති වූ යුද්ධ පිළිබඳ අවස්ථා ගණනාවක්ම බෞද්ධ සාහිත්‍ය තුළින් ද පැහැදිලි වෙයි. පිරිත් පොතේ එන ධජග්ග සූත්‍රය ද එබඳු අවස්ථාවකි. එය බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙර වූ කතාවක් ලෙස… read more »

දස අසුභ නිමිති

1.උඩුමාතක හෙවත් ඉදිමුණු මළ සිරුර. මැරී දවසක් ගතවූ අමු සොහොනෙහි දමන ලද තැන්හි තැන්හි මස් ලොඹු සේ ඉදිමී ගියා වූ සිරුරක් නුවණින් බලා මාගේ ශරීරය ද මෙබදු ස්වභාව ඇත්තේ යයි මෙනෙහි කොට ඒ පිළිබදව පවත්නා ඝණ්ඨාන රාගය දුරලීම පිණිස භාවනා කළ යුතුයි. 2.විනීලක හෙවත් නිල්වූ මළ සිරුර. මැරී දෙදවසක් ගත වූ අමු සොහොනෙහි දමන ලද… read more »

චෛත්‍ය තැනීමට දායකත්වය ලබාදීමේ ආනිසංස

මේ කාලසීමාවේදී ලංකාදීපයේ ස්ථාන කිහිපයකම ලොව්තුරා අංගීරස වූ සම්මා සම්බුදු රජානන් වහන්සේ උදෙසා මහා ස්ථූපයන් ගොඩනැංවෙමින් පවතිනවා. අප මේ ස්ථූප තැනීමේදී දායකත්වය ලබාදෙන විට අපගේ සිතේ, මා මේ තථාගතයන් වහන්සේ ගේ ධාතූන් වහන්සේලා උදෙසායි මේ පින්කම කරන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් ඒ ශ්‍රාවක උතුමන් වහන්සේ උදෙසායැයි මේ ස්ථූපයට උදව් උපකාර කරන්නේ කියන අදහසින් කරනවා නම් ඒ තුළින්… read more »

දුටුගැමුණු රජුගේ මරණය

දුට්ඨ ගාමිණී අභය මහරජ තෙමේ අනුරාධපුරයෙහි සූවිසි වසක් රාජ්‍යය කරවීය. මෙසේ රාජ්‍යය කරවන ඔහුට දරුණු රෝගයක් හටගත්තේය. එවිට සමීපයෙහි සිටියවුන් අමතා මෙසේ කීය. මා මහා විහාරයට ගෙන ගොස් එය මැද වම්පසින් ලෝහප්‍රාසාදය ද දකුණුපසින් මහාසෑය ද පෙනෙන සේ හොවව්”. මිරිසවැටිය ඉදිරියෙහි හොත් රජතුමා දකුණැලයට හැරී උතුම් මහසෑය දකී. වම්පසට හැරී මනහර ප්‍රාසාදය දකී. වම්පසට හැරී මනහර… read more »

ප්‍රේත ලෝක දොළහ

01. සෙම සොටු අහාර කොට වත්තාස නම් ප්‍රේත ලෝකය 02. මිනිසුන්ගේ සතුන්ගේ මළකුණු අහාර කොට අැති කුණපාස ප්‍රේත ලෝකය 03. අසුචි අහාර කොට අැති ගුථඛාදක නම් ප්‍රේත ලෝකය 04. කටින් නික්මෙන්නා වු ගිනිදැල් අැති අග්ගිජාල මුඛ නම් ප්‍රේත ලෝකය 05. ඉදිකටු මලයක තරම් මුඛයක් අැති මහා සැලියක පමණ කුස අැති සවිමුඛ ප්‍රේත ලෝකය 06. සාගින්නෙන්… read more »

Sidebar