ගාථා

තේලකටාහ ගාථා

ඔබ දැන් දැනගැනීමට සූදානම් වන මේ රමණීය.තේල කටාහ ගාථා 100. කුමන අන්දමේ දෙයක්දැයි කෙටියෙන් හෝ දැන ගැනීම ඉතා ප්‍රයෝජනවත් නිසා.ඒ පිළිබඳ ඉතා කෙටියෙන් කරන විස්තරයයි මේ – පෙර මේ ලංකාද්වීපයේ… read more »

තේල කටාහ ගාථා

කැලණිතිස්ස රාජ පරම්පරාව සම්බන්ධ ඉතිහාස ගත තොරතුරු අද පවා ජනපි‍්‍රය ව්‍යවහාරයේ පවතී. කැලණිතිස්ස රජතුමාගේ මළවුවන් වන උත්තිය කුමරු රජ මෙහෙසිය සමඟ සදාචාරාත්මක නොවූ ආදර සබඳතාවකින් පසුවිය. මේ තහනම් ආදරය සැලවූ… read more »

තෙරුවන් ගුණ මෙනෙහි කරමු

බුද්ධ ධම්මාච පච්චේක බුද්ධ සංඝාච සාවකා දා සොවා හස්සමේ මෙනෙසං ගුණංඨා තිසරේ සදා උතුම් වු බුදුපියාණන් වහන්සේත් බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරනු ලැබුවා වු ශ්‍රි සද්ධර්මයත් ඒ උතුම් වු ශ්‍රි… read more »

Sidebar