කමටහන් වාර්ථාව හා භාවනා අද්දැකීම් – 2

යෝගාවචරයින් විසින් තම අත්දැකිම් විස්තර කරමින්  භාවනාවේ නිරත වනවිට ඇතිවූ ගැටළු, හා ඒවාට ආචාර්යන් වහන්සේලා ලබාදුන් මඟ පෙම්වීම් ඇසුරෙන් සකස්කළ ලිපි පෙළකි.

කමටහන් වාර්ථාව

ඔබවහන්සේ දුන් උපදෙස් අනුව භාවනා කරන්න පටන් ගත්තා. ශරීරය තියෙන ඉරියව්ව මෙනෙහි කරමින් භාවනාව කරන්න පටන් ගත්ත ගමන් පිම්බීම හැකිලීම දැනුනා. හිත එතනට යොමුකල වහාම නාසය අග සුලන්රැල්ල වදින ආකාරය දැනුනා. මේටික වෙන්න විනාඩියක්වත් ගියේ නැහැ. නාසයේ අගට හිත යොමු කරගෙන සිටින විට මට දැනුනේ ශරීරයක් නොමැති බවයි. සිත විතරයි දැනුනේ. වෙනදාට වඩා හිතේ තිගැස්සීම් වැඩිවුවා. ඒත් බයවුනේ නැත. මම මගේ ඇගේ නැතිබව දැනුනත් බයවුනේ නැත. අනිත්‍ය කියලා හිතුවා හැමදේම. දිගහුස්ම රැලි දෙකක් දැනුනා. නලලේ ලොකු ආලෝක ගතියක් එනවා යනවා දැනුනා. ඒවා අනිත්‍ය යයි කියලා හිතුවා. ස්වාමීන් වහන්ස හීන පේනවා වගේ පේන්නෙ ඇයි. ඒවා මතක හිටින්නෙ නැත. කථා කරන්නෙත් සුත්‍ර වල වචන ඒවා මතක හිටින්නෙ නැහැ. සමාවෙලා පැහැදිලි කරදෙන්න.

පිළිතුරු ලිපිය 

මුලින්ම පිම්බීම හැකිලීම හෝ ආනාපානය යන දෙකෙන් එකක් හරියට තෝරගන්න. මට හිතෙන්නෙ ආනාපානය හොදයි කියලා. ඒනිසා දිගටම ආනාපානය මූලකර්මස්ථානය වශයෙන් තබාගන්න. ශරීරයක් නැතිබව දැනෙන කොට සිත ඇතුලෙන් යම් තිගැස්සීම් එන්න පුලුවන්. ඒක එන්නෙ නුහුරු ගතිය නිසා. ඒක පුරුදු වුනාම හරියයි. මම මගේ ඇගේ නැති බව දැන ගැනීම භාවනාවේ දියුණුවකි. නමුත් ඒක අත් දැක්ක විදිහ මෙහි සදහන් නැත. නැවත එම අත්දැකීම් ලැබුනොත් විතරක් ඒගැන පැහැදිලිව වාර්ථාව කරන්න. නැත්නම් අවශ්‍ය නැත. ආලෝක එන එක සාමාන්‍ය දෙයක් ඒක එතරම් වැදගත් නැහැ. හිත සමාධි මත් වෙන කොට විකාර රෑප කතා කතා කරනවා වාගේ දැනෙනවා. ඒවා සාමාන්‍ය දේවල්. ඒවා ඇවිල්ලා යන දේවල්. කිසිම දෙයක් අනිත්‍ය යයි කියලා මෙනෙහි කරන්න එපා අනිත්‍ය වෙලා යන ස්භාවය දිහා බලා ගෙන ඉන්න. ආනාපානය නොදැනේ නම් බලෙන් හුස්ම අරගෙන හොයන්න යන්නත් එපා. 

තෙරුවන් සරණයි෴

(විපස්සනා භාවනා අසපුව facebook (@Dhammabo) පිටුවෙන් අවසරය සහිතව උපුටා ගන්නා ලදී. )

Sidebar