ඉතිහාස කතා

බුදු දෙනෙතට දුටුවන් අතර ඔබත් මමත් සිටි බව සිටින බව ඔබ දන්නවාද?

තෙරුවන් සරණයි!! 👉 අප මහා කාරුණික බුදු පියාණන් වහන්සේ අපට ධර්ම දේශනා කිරීමටත්, ධර්ම අවබෝධය ලබාදීමටත් සසරේ මොන තරම් නම් දුක් විඳලා ඇතිද? ඔබ ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන විටත්, දහම් පොත්පත්… read more »

ත්‍රිපිටක ඉතිහාසය

මහාවිහාර ධර්ම ශාස්‌ත්‍රීය සම්ප්‍රදාය අනුරාධපුර යුගය සිංහල සාහිත්‍යාවලිය ආරම්භ කිරීමේ දායකත්වය දැක්‌වූ මුඛ්‍යතම පාලන යුගය ලෙස සලකනු ලැබේ. එකල සහ ඊට පෙරද පශ්චාත් අනුරාධපුර යුගයට අයත් සෙල්ලිපි, සීගිරි කුරුටි ගී… read more »

Sidebar