ධර්ම දේශනා

නිවන් දැකීමේ දොරටු පහ

නාඋයනේ අරියධම්ම ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් විමුත්තායතන සූත්‍රය  (☸ බු.ච.ස.ත්‍රි. /  ☸ බු.ජ.ත්‍රි) ඇසුරෙන් පවත්වන්නට යෙදුනු කෙටි සදහම් දේශනාව :

Sidebar