කමටහන් වාර්ථාව හා භාවනා අද්දැකීම් – 7

යෝගාවචරයින් විසින් තම අත්දැකිම් විස්තර කරමින්  භාවනාවේ නිරත වනවිට ඇතිවූ ගැටළු, හා ඒවාට ආචාර්යන් වහන්සේලා ලබාදුන් මඟ පෙම්වීම් ඇසුරෙන් සකස්කළ ලිපි පෙළකි.

කමටහන් වාර්ථාව

මම අලුත් අත්දැකීමක් ලැබුවෙමි. පර්‍යන්කයේ මෙන්ම සක්මනෙදීද වරින්වර ශරීරය ඉතාමත් තදින් තදවන බවක් දැනුනි . සක්මනෙදී එවිට ඇවිදීමට අපහසු බවක් ඇනුනද , තද බව දෙස බලමින් දිගටම සක්මන් කලෙමි. ටිකකින් තද බව නැති වී, නැවත ඇවිදින බව දැන ඇවිදින තත්ත්වයට පත් විය. පර්‍යන්කයේ දි තද බව සක්මනෙදී ට වඩා වැඩියෙන් දැනුනි . මුලු කයම තද වී, හුස්ම ද නැවතී තිබුනි. එම නිසා වරින්වර සතියෙන් ම ගැබුරින් හුස්ම ගැනීමට සිදුවිණි . එය භවනා වට භාධාවක් සේ සිතුනි.

මෙය ඔබ වහන්සේ පැවසූ ධාතු ලක්ෂණ ප්‍රකට වීම නේද ?(පටවි)
වරින්වර වර සිරුර කම්පනය වීමද විය . එසේ වන්නේ ඇයි ? ඔබ වහන්සේ ගෙන් උපදෙස් පතමි.

පිළිතුරු ලිපිය 

තද ගතිය නම් පඨවි ස්භාවයයි.
කම්පන චංචල ගතිය වායෝ ධාතුවේ ලක්ෂණයයි.
උණුසුම් සිසිල් ගතිය තේජෝ ධාතුවේ ලක්ෂණයයි.
වැගිරෙන ගතිය ආපෝ ධාතුවේ ලක්ෂණයයි.

හුස්ම නැවතුනි නම් ආයාසයෙන් හුස්ම ගැනීමෙන් වලකින්න.භාවනාව යනු හුස්ම ගැනීම නොව හුස්ම ගැනීම පිලිබදව සතියෙන් සිටීමයි. හුස්ම නොදැනේ නම් එම නිමිත්ත නැතිව සතිය පවත්වන්නට පුරුදු වියයුතුයි. ආනාපාන සති භාවනාවේදි යම් අවස්ථාවල හුස්ම නැවති ටික වේලාවකින් වේගයෙන් හුස්ම ඉහල පහල යන ස්භාවයක් ඇත. එවැනි අසාමාන්‍ය සිදුවීම් පෙලකින් අනතුරුව හුස්ම සන්සුන් වනු ඇත. සමහරුන්ට හුස්ම හිරවී මැරෙන්න යනවා වාගේ දැනෙනු ඇත. එයට හේතුව සිතේ හා කයේ සමතුලිත බාවය තවම නිසියාකාරව සකස් නොවීම නිසා වන සිදුවීම්ය. සිතයි කයයි සමතුලිත වීමට කල්ගතවීම නිසා එවැනි දෑ ඉවසන්න වෙනවා.

තෙරුවන් සරණයි෴

(විපස්සනා භාවනා අසපුව facebook (@Dhammabo) පිටුවෙන් අවසරය සහිතව උපුටා ගන්නා ලදී. )

Sidebar