කමටහන් වාර්ථාව හා භාවනා අද්දැකීම් – 10

යෝගාවචරයින් විසින් තම අත්දැකිම් විස්තර කරමින්  භාවනාවේ නිරත වනවිට ඇතිවූ ගැටළු, හා ඒවාට ආචාර්යන් වහන්සේලා ලබාදුන් මඟ පෙම්වීම් ඇසුරෙන් සකස්කළ ලිපි පෙළකි. අමුනුෂ‍්‍ය දෝෂ හා බලපෑම් හේතුවෙන් දැනට භාවනාව නවතා ඇති ගිහි පිංවතුන්ට නැවත භාවනාව ආරම්භ කිරීමට මෙම කමටහන් වාර්ථාව හා පිලිතුරු ලිපිය බොහෝ උපකාර වනු ඇත.

කමටහන් වාර්ථාව

අද දින මා පර්‍යන්කයේ සිට භාවනාව සිදු කලා. එහිදි මම මුලින්ම මම දැන් මෙතන පර්‍යන්කයේ සිටිනවා කියන අරමුනින් සිටියා. ටික වේලාවක් යන විට සුලු සුලු වේදනා ඇති විය ඒවට හිත යොමු කරද්දි ටික වෙලාවකින් ඒවා නැති වී ගියා. ඉන් පසුව හුස්ම ගන්නා බව දැනුනි. හුස්ම ගන්නා බව දැනුනේ නාසිකාග්‍රයෙන් නිසා මූල කර්මස්ථානය වූයේ ආනාපානාසතියයි. එහිදී හුස්ම රැල්ල වදින තැනට හිත පිහිටෙව්වා. හුස්ම රැල්ලට හිත පිහිටුවා සිටින විට ආශ්වාශය ප්‍රාශ්වාසය අත්දැක්කා. ටික වේලාවක් එලෙස අද්දකින විට කයේ ඇතිවන වේදනා අඩුවී යන බවක් දැනුනා. වරින් වර හිත පිට ගියත් මූල කර්මස්ථානයට හිත ගත්‍තා. ට්ක වේලාවක් යන විට හුස්ම රැල්ල නොදැනී ගියා. එහෙත් මූල කර්මස්ථානයේම හිත පිහිටුවා ගත්තා. ට්ක වේලාවකින් නැවත පෙරටත් වඩා හොදින් හුස්ම රැල්ල දැනෙන්න ගත්තා. ටික වේලාවකින් එයද නොදැනී ගියා.

අවසරයි ස්වාමීන්වහන්ස. මා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් උපදෙස් ලබා දෙන මෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව ඉල්ලා සිටිමි.

පිළිතුරු ලිපිය

හුස්ම රැල්ල නොදැනී ගියවිටත් ඔබ නාසයේ අග සිහිය පැවැත්වීම නිසා මානසික ඒකාග්‍රතාවය දියුණු වීමෙන් සියුම් ආනාපානය නැවත ප්‍රකට වෙලා ඇති බවයි පෙනෙන්නේ. එවිට ඔබගේ සිහිය තවත් දියුණුවී ඇති බව තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. නැවත ඒ හුස්ම රැල්ලත් නොදැනී ගියද නාසයේ අග සිහිය පැවැත්වීමෙන් තවතවත් සතිය හොදට පිරිසිදුව පිළිසිද දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කලින් කමටහන් වාර්ථාව එක්ක බැලුවාම මේ කමටහන් වාර්ථාව ලොකු දියුණුක් බව කියන්න පුළුවන්.

තෙරුවන් සරණයි෴

(විපස්සනා භාවනා අසපුව facebook (@Dhammabo) පිටුවෙන් අවසරය සහිතව උපුටා ගන්නා ලදී. )

Sidebar